کلیه حقوق این وبسایت برای موسسه ارزیابی خسارت بیمه ای آتی سان پوشش - با شماره ثبت 1922 - با شناسه ملی : 14007703577 می باشد.

 

کارشناسان وبسایت

"مالک اسمعیل زاده"

کارشناس وسایل نقلیه و مشاور بیمه

(عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه)

"غلامعباس یزدانشناس"

کارشناس تصادفات

(کارشناس رسمی دادگستری)